Strategi

Går I efter øget synlighed, udvikling af nye produkter, satser I på at blive markedsledende eller noget helt fjerde?

De mål kan kun realiseres, hvis I har en strategi, der er kommunikérbar og understøtter jeres ambitioner. Frem for at lade tilfældighederne råde giver en klar og tydelig strategi jer retning, fremdrift og bidrager til at så mange som muligt kender og støtter op om jeres mål.

Vi er vant til at rådgive virksomheder, organisationer, ledere og foreninger med at styrke strategiske afsæt og opnå større systematik. Vi er med til at kortlægge og identificere problemstillingerne og levere nytænkende løsninger på udfordringerne. Vores indsats skaber en ny tilstand. I løftes fra A-Z, og det giver ny retning og dynamik til jeres udvikling.

En god kommunikationsstrategi er forudsætningen for at vilje, intentioner og ambitioner kan udtrykkes i klare og forståelige budskaber. Ingen har opnået opbakning eller engagement gennem diffus tågetale og uld i mund.

Men et kommunikationsstrategisk fundament fungerer kun hvis jeres kommunikation organiseres så det skaber effektive og synlige resultater.

Northern Gate hjælper med at få det kommunikationsstrategiske fundament på plads. Det sikrer gennemslagskraft og gør at forretningsplan, vækstambitioner og de konkrete mål kan formidles, forstås og realiseres.

Bliv bedre til at tage og fastholde ordet – og styrk dine evner til at sætte og præge en dagsorden. Ønsker du at markere dine holdninger og værdier og få større ørenlyd og opmærksomhed?

På en skræddersyet workshop og i en faglig og afslappet atmosfære lærer vi dig hvordan du bliver en bedre oplægsholder og giver dig konkrete redskaber så dine budskaber og synspunkter kommer på dagsordenen.

Vi har mere end 20 års erfaring i undervisning, formidling og rådgivning af politikere, ledere, organisationer og virksomheder. Vil du vide mere så læs om ½ dagskurset Kommuniker dig til indflydelse.

Præger I omgivelserne, flytter I rammerne eller accepterer I de ramme- og forretningsvilkår I er underlagt? Hvis I gerne vil mere i dialog med omverdenen, men mangler redskaber og ressourcer til at få omsat intentionerne fra ideer til handling, så kan vi hjælpe jer med at få bedre kontakt til og med de politiske beslutningstagere.

For at sikre optimal troværdighed leverer Northern Gate et analysebaseret oplæg, der bl.a. rummer en konkret og målrettet handlingsplan. Den præsenterer vi for jer og tilbyder også at føre planen ud i livet.

Kontakter journalisterne jer, kontakter I dem eller sker der intet? Under alle omstændigheder kan det være værdifuldt at være mere synlig i både lokale, faglige og landsdækkende medier.

Den rette medieomtale styrker jeres synlighed og udbreder jeres profil. Samtidig er medieomtale ofte langt mere effektfuld og kan spare jer for mange annonceudgifter. Men hvordan er det lige at man får sine budskaber i medierne?

Northern Gate holder en ½ dags praktisk workshop, hvor vi med afsæt i vores erfaringer i mediehåndtering og kommunikationsstrategiske håndtering skræddersyr en indholdsrig og spændende dag, så den svarer til jeres mål og udfordringer.  Det giver jer klare og konkrete råd til hvordan I får bedre omtale – uanset om det er den lokale avis, fagbladet eller det landsdækkende medie, det handler om.

Northern Gate er stærke i at udarbejde analyser og fremskaffe ny viden. Vi kan udforme omdømmeanalyser, der kortlægger om I opfattes som åben eller lukket, professionel eller uprofessionel, gammeldags eller fremtidsorienteret.

Det giver jer et retvisende billede så I bedre træffe beslutning om, hvor, hvornår og hvordan I vil være mere synlige.

Northern Gate udarbejder også sektorrapporter, brancheanalyser og internationaliseringsundersøgelser.

Cases

Produktionsvirksomhed med engagement

Fremstillingsvirksomhed med flere produktionssteder ønskede Northern Gates hjælp til udvikling af en ambitiøs kommunikationsstrategi, der gav retning og opbakning blandt medarbejdere på de forskellige lokationer. Det lykkedes.

Nye relationer via ambitiøs kommunikationsstrategi

En mellemstor dansk virksomhed havde behov for at blive mere synlig i et tæt marked. Northern Gate udformede en ambitiøs kommunikationsstrategi for virksomheden, fik systematiseret de enkelte initiativer og sørgede for at aktiviteterne blev ført ud i livet.

Plan til iværksætter

Hvad vej skal jeg gå? Nystartet iværksætter havde behov for strategisk kommunikationssparring i forhold til sine potentielle kunder. Northern Gate udviklede en PR-strategi, som gav virksomheden et godt fundament for at styrke sine kunderelationer og få gang i omsætningen.

Ledelse og organisation

Stor privat organisation ville engagere sig i ledelsesdebatten. Northern Gate udarbejdede en presseplan, skærpede budskaberne, skaffede opbakning og relevante nøgletal, hvilket sikrede landsdækkende omtale.

Nordeuropas førende 3D Print virksomhed

Nordeuropas førende 3D Print virksomhed ønskede input til at styrke kommunikationen. Det handlede bl.a. om blog, markedsføringsmateriale, PR m.m. Det fik de løst hos Northern Gate.

Debatter, der høres og flytter holdninger

Northern Gate er vant til at levere debat- og taleoplæg til direktører, chefer og ledere, der ønsker at blande sig i samfundsdebatten med ord, der fænger og analyser, der holder vand. 

Proces

Strategi

Organisering

Udførelse