Organisering

Hverken en forkromet strategi eller indgående indsigt er meget værd hvis det ikke fører til resultatskabende aktiviteter.

Alt for mange og store kommunikationsstrategier samler blot støv og står ubenyttet hen – næsten før blækket er tørt. Det er spild af både tid og ressourcer og en kilde til stor frustration, hvis de nødvendige ressourcer der skal implementere intentioner i konkrete resultater ikke er til stede.

Northern Gate er vant til at systematisere, organisere og drive processer, så de fører til værdiskabende resultater. Det frigør kræfter, skaber energi og fører til opbakning til jeres aktiviteter.

Northern Gate kan udarbejde en operationel kommunikationsplan, som sikrer at jeres kommunikationsaktiviteter systematiseres, prioriteres, organiseres og planlægges.

Dermed får I overblik og styr på, hvad der skal kommunikeres, hvor og hvordan for at I kan nå jeres mål.

Brochurer, produktark, indretning af messestande, annoncer mv. er ofte første led den proces, der ultimativt ender med salg af virksomhedens produkter.  Det er derfor afgørende at materialet henvender sig optimalt til potentielle kunder på en sammenhængende og troværdig måde.

På baggrund af en gennemgang af jeres samlede markedsføringsmateriale kommer Northern Gate med klare forslag til, hvordan jeres materiale kan forbedres og udvikles.

Hvordan er du som leder? Kommunikerer du klart og tydeligt? Er du en vævende mumler eller skaber du engagement ved at være visionær og klar i mælet?

Northern Gate holder en workshop for jer og jeres ledere, hvor vi med afsæt i kommunikationsmodeller og konkrete eksempler rådgiver jer I hvordan I konkret styrker jeres ledelseskommunikationen.

Øget synlighed og styrket indflydelse – brug færre ressourcer

Folkemødedeltagelse er ofte en stor udgift med relativt begrænset udbytte. Desuden kan de mange arrangementer i Allinge let synes identiske og det hele vanskeligt at overskue. Hvad skal man vælge og fravælge?

Baseret på vores erfaringer med at stå for folkemødeaktiviteter på Bornholm i en årrække og vore evner til at levere interessevaretagelse for virksomheder, organisationer, institutioner, ledere og foreninger har vi udviklet en effektiv model, hvor I får større udbytte af jeres deltagelse på Folkemødet på Bornholm – for færre ressourcer.

  • Vi sørger for at jeres mål, succeskriterier, budskaber og rollefordeling er på plads inden i tager på Folkemøde
  • Vi udarbejder realistiske dagsprogrammer for jer – så I ved hvornår, hvor og hvordan I gør jeres synspunkter gældende mens I er på Bornholm
  • Vi sparer jer for pengene til dyrt telt og ditto moderatorer. Vi sikrer jer bedre veje til indflydelse op til, mens og efter Bornholm
  • Vi udvikler en kommunikationsplatform så I får bredt jeres holdninger ud
  • Vi forbereder Q&A’s. Det gør jer forberedt på debatter og diskussioner
  • Vi sikrer jer analyse og data. Dermed bliver jeres budskaber på Folkemødet understøttet af troværdige tal og tendenser.

Hvis du vil vide mere om hvordan vi kan skabe mere værdi for jer på Folkemødet 2018, så kontakt os på 2621 1020 eller på ceh@northerngate.net

Cases

Teknologinetværk 

En gruppe danske metal- og maskinvirksomheder ønskede at dele viden og erfaringer om teknologi, automation, afsætning og produktivitet. Northern Gate fik etablereret og drevet et virksomhedsnetværk, hvor toneangivende og dynamiske industrivirksomheder synliggjorde muligheder og udfordringer ved bl.a. Industri 4.0. og IoT.

Styrk elevers motivation

Hvordan styrker vi de unges syn på erhvervslivet og kan vi fremme iværksætteriet i Danmark? Northern Gate fik etableret et samarbejde mellem en folkeskole, en superligaklub og nogle engagerede industrivirksomheder.

Læs mere her og se mere her… samt her og her.

Turn Key til virksomhed

Vidensvirksomhed med ambitioner og en engageret medarbejderstab fik hjælp fra Northern Gate til en operationel kommunikationsplan, der kunne forbinde, forankre og oversætte visionerne til systematisk turn-key praksis, som medarbejderne nemt og enkelt kunne implementere i det daglige.

Proces

Strategi

Organisering

Udførelse